1934

Założyciele Związku z nowo-nabytym Sztandarem