top of page

Związek Weteranów Polskich

im Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Założyciele Związku
Założyciele Związku

press to zoom
Sztandar ZWP
Sztandar ZWP

press to zoom
wystawa
wystawa

historycznych oraz współczesnych mundurów Wojska Polskiego

press to zoom
Założyciele Związku
Założyciele Związku

press to zoom
1/15
Cele i Zadania Związku

Związek Weteranów Polskich im Marszałka J. Piłsudskiego został założony w 1930 roku przez polskich weteranów I wojny światowej, żyjących w Montrealu, aby zapewnić wzajemne wsparcie w trudnych latach Wielkiego Kryzysu.

 

Celem Związku jest niesienie pomocy swoim członkom i ich rodzinom, oraz szerzenie oświaty i wzmacnianie poczucia jedności narodowej.

Związek jest Stowarzyszeniem apolitycznym, lojalnym wobec Kanady, i wiernym historycznym ideałom i tradycjom Polski.

Początki Związku Weteranów Polskich w Montrealu:
Rok 1930

W latach 30-tych ubiegłego wieku, w czasach wielkiego Kryzysu, kiedy prawie wszyscy nasi Rodacy borykali  sie z głodem, chłodem i brakiem środków do życia, często szukali pomocy w jednynym Polonijnym w tym czasie miejscu w Montrealu jakim był Dom PT „Białego Orła”. Tam spotykano kapitana rezerwy Ludwika Wiktora Podczas tych spotkań zrodziła się myśl o założeniu  Organizacji, która skupiałaby byłych wojskowych Weteranów I Wojny Światowej. Wyłoniła się pierwsza Grupa organizatorów w której skład wchodzili; kpt.saperów Ludwik Wiktor, Piotr Budzik, Kazimierz Czapski, Tadeusz Kociszyn, Józef Morganty, Antoni Piątkowski, Stefan Sękowski i Florian Szuszkowski.  Do tej grupy dołączyło 22-ch innych polaków, i w Niedzielę 21 września 1930r. po Mszy Św. ta grupa ludzi zorganizowała pierwsze zebranie założycielskie ZWP, wtedy jeszcze bez patronatu. To zebranie wyłoniło pierwszy zarząd w składzie; prezes kpt. Ludwik Wiktor, wice-prezesi Eugeniusz Michaelis de Henning i Antoni Piątkowski, sekretarz Stanisław Batowski i skarbnik Florian Szuszkowski.

Działalność

Związek Weteranów Polskich bierze czynny udział w życiu polonijnym w Montrealu, wspiera finansowo Szkoły Polskie, Kościoły Polskie, Zespoły Artystyczne, Harcerstwo, oraz inne organizacje i imprezy  polonijne.  Dla swoich członków Związek organizuje przyjęcia z okazji Swiąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz na Dzień Matki, a latem wycieczkę poza miasto.

 

Oprócz tego, dba o starszych i schorowanych członków, odwiedzając ich w domach i wręczjąc upominki z okazji Świąt.  Wspólorganizuje wraz z Polskim Instytutem Dobroczynności doroczne uroczystości Święta Żołnierza dla mieszkańców Instytutu, pomiędzy którymi znajdują się także członkowie Związku.

 

Bierze udział w dorocznych obchodach Święta Niepodległości i Trzeciego Maja, oraz w Kanadyskich obchodach Remeberance Day w Centrum Montrealu i Memorial Day na cmentarzu Field of Honour w Pointe Claire.  Na tym cmentarzu wojskowym, jedynym w Kanadzie, równiez obchodzone jest co roku Święto Zmarłych, organizowane przez Szkołę Polską im. Jana Pawla II, w ktόrych uczestniczą uczniowie szkoly im. Jana Pawła II, Harcerze, Związek Weteranów Polskich, oraz przedstawiciele KPK i Konsulatu RP.  

Zarząd 2022-2024

Prezes:                                Andrzej Okoniewski

I wice-prezes:                   Lech Kwasiborski

II wice-prezes:                  Henry Włodarczyk

Skarbnik:                            Krystyna Jędrzejowska

Sekretarz Biurowy:          Andrzej Tutaj

Sekretarz Finansowy:     Adam Jarocki

Sekretarz Protokółowy: Jan Szweykowski

   

Warto wiedzieć...
Kanadyjska Zapomoga Rządowa dla weteranów wojsk alianckich


Veterans Affairs Canada przyznaje zapomogi weteranom o niskich dochodach.  Dotyczy to równiez weteranów wojsk alianckich zyjących obecnie w Kanadzie którzy:

  • służyli w wojsku alianckim podczas II Wojny światowej lub Wojny Koreanskiej; i

  • zamieszkują w Kanadzie przez ostatnie 10 lat lub mieszkali w Kanadzie prezd wstąpieniem do wojska.

 

Przyznawanie świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicami Polski
 

Uprawnienia kombatanckie określone w ustawie z 1991 roku przysługują osobie, która ma obywatelstwo polskie lub miała je w okresie stanowiącym podstawę do przyznania tychże uprawnień. Rodzaje działalności kombatanckiej i represji uprawniających do świadczeń oraz informacja dla wnioskodawców zamieszkałych za granicą znajduje się na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Nadużycia wobec osób starszych - Infolinia:
1-888-489-2287
 

Infolinia Elder Abuse służy pomocą w sytuacjach nadużyć wobec osób starszych na terenie prowincji Quebec.  Obsługa w języku angielskim lub francuskim.

bottom of page