top of page

Związek Weteranów Polskich

im Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Cele i Zadania Związku

Związek Weteranów Polskich im Marszałka J. Piłsudskiego został założony w 1930 roku przez polskich weteranów I wojny światowej, żyjących w Montrealu, aby zapewnić wzajemne wsparcie w trudnych latach Wielkiego Kryzysu.

 

Celem Związku jest niesienie pomocy swoim członkom i ich rodzinom, oraz szerzenie oświaty i wzmacnianie poczucia jedności narodowej.

Związek jest Stowarzyszeniem apolitycznym, lojalnym wobec Kanady, i wiernym historycznym ideałom i tradycjom Polski.

Początki Związku Weteranów Polskich w Montrealu:
Rok 1930

W latach 30-tych ubiegłego wieku, w czasach wielkiego Kryzysu, kiedy prawie wszyscy nasi Rodacy borykali  sie z głodem, chłodem i brakiem środków do życia, często szukali pomocy w jednynym Polonijnym w tym czasie miejscu w Montrealu jakim był Dom PT „Białego Orła”. Tam spotykano kapitana rezerwy Ludwika Wiktora Podczas tych spotkań zrodziła się myśl o założeniu  Organizacji, która skupiałaby byłych wojskowych Weteranów I Wojny Światowej. Wyłoniła się pierwsza Grupa organizatorów w której skład wchodzili; kpt.saperów Ludwik Wiktor, Piotr Budzik, Kazimierz Czapski, Tadeusz Kociszyn, Józef Morganty, Antoni Piątkowski, Stefan Sękowski i Florian Szuszkowski.  Do tej grupy dołączyło 22-ch innych polaków, i w Niedzielę 21 września 1930r. po Mszy Św. ta grupa ludzi zorganizowała pierwsze zebranie założycielskie ZWP, wtedy jeszcze bez patronatu. To zebranie wyłoniło pierwszy zarząd w składzie; prezes kpt. Ludwik Wiktor, wice-prezesi Eugeniusz Michaelis de Henning i Antoni Piątkowski, sekretarz Stanisław Batowski i skarbnik Florian Szuszkowski.

Działalność

Związek Weteranów Polskich bierze czynny udział w życiu polonijnym w Montrealu, wspiera finansowo Szkoły Polskie, Kościoły Polskie, Zespoły Artystyczne, Harcerstwo, oraz inne organizacje i imprezy  polonijne.  Dla swoich członków Związek organizuje przyjęcia z okazji Swiąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz na Dzień Matki, a latem wycieczkę poza miasto.

 

Oprócz tego, dba o starszych i schorowanych członków, odwiedzając ich w domach i wręczjąc upominki z okazji Świąt.  Wspólorganizuje wraz z Polskim Instytutem Dobroczynności doroczne uroczystości Święta Żołnierza dla mieszkańców Instytutu, pomiędzy którymi znajdują się także członkowie Związku.

 

Bierze udział w dorocznych obchodach Święta Niepodległości i Trzeciego Maja, oraz w Kanadyskich obchodach Remeberance Day w Centrum Montrealu i Memorial Day na cmentarzu Field of Honour w Pointe Claire.  Na tym cmentarzu wojskowym, jedynym w Kanadzie, równiez obchodzone jest co roku Święto Zmarłych, organizowane przez Szkołę Polską im. Jana Pawla II, w ktόrych uczestniczą uczniowie szkoly im. Jana Pawła II, Harcerze, Związek Weteranów Polskich, oraz przedstawiciele KPK i Konsulatu RP.  

Zarząd 2024-2026

Prezes:                                Andrzej Okoniewski

I wice-prezes:                   Jan Szweykowski

II wice-prezes:                  Henry Włodarczyk

Skarbnik:                            Krystyna Jędrzejowska

Sekretarz Biurowy:          Tadeusz Tokarczyk

Sekretarz Finansowy:     Andrzej Czmyr

Sekretarz Protokółowy:  Adam Jarocki

   

Warto wiedzieć...
Kanadyjska Zapomoga Rządowa dla weteranów wojsk alianckich


Veterans Affairs Canada przyznaje zapomogi weteranom o niskich dochodach.  Dotyczy to równiez weteranów wojsk alianckich zyjących obecnie w Kanadzie którzy:

  • służyli w wojsku alianckim podczas II Wojny światowej lub Wojny Koreanskiej; i

  • zamieszkują w Kanadzie przez ostatnie 10 lat lub mieszkali w Kanadzie prezd wstąpieniem do wojska.

 

Przyznawanie świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicami Polski
 

Uprawnienia kombatanckie określone w ustawie z 1991 roku przysługują osobie, która ma obywatelstwo polskie lub miała je w okresie stanowiącym podstawę do przyznania tychże uprawnień. Rodzaje działalności kombatanckiej i represji uprawniających do świadczeń oraz informacja dla wnioskodawców zamieszkałych za granicą znajduje się na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Nadużycia wobec osób starszych - Infolinia:
1-888-489-2287
 

Infolinia Elder Abuse służy pomocą w sytuacjach nadużyć wobec osób starszych na terenie prowincji Quebec.  Obsługa w języku angielskim lub francuskim.

bottom of page